Thẻ Thành viên

- Chúng tôi sắp tung ra chương trình Thẻ thành viên - Tích lũy điểm - mua càng nhiều giá càng rẻ. Ngay từ bây giờ quý khách có thể mua hàng và được tính lũy điểm ngay.

- Khi quý khách mua hàng online hay mua hàng trực tiếp tại các showroom đều có thể áp dụng chính sách tích luỹ điểm.

- Lưu ý khi mua hàng online Tích luỹ điểm: Quý khách chỉ được tích luỹ điểm. Nghĩa là khi quý khách đặt hàng và đang chờ xử lý thì điểm chưa được cộng vào tài khoản.

- Khi quý khách trả hàng: điểm số tương ứng cũng sẽ bị trừ đi.

- Khi quý khách đổi hàng: điểm của hàng trả lại sẽ bị trừ đi bên cạnh đó điểm số mới của hàng hoá quý khách đổi sẽ được cộng vào tài khoản.