Tagged: skype

samsung_chromebook 0

Lý do Chromebook đánh dấu ấn tượng trong năm 2014

Năm 2014 là  năm Chromebook thực sự có những dấu ấn  riêng của mình. Từ các nhà sản xuất PC để Adobe và thậm chí cả Microsoft, toàn bộ ngành công nghiệp PC đã bắt đầu...