Tagged: microsoft office

office2_16 0

Phiên bản tiếp theo của Microsoft Office

Microsoft đang bận rộn chuẩn bị một “Windows Technical Preview” vào cuối tháng này, nhưng các nhà sản xuất phần mềm cũng được tư nhân thử nghiệm một “văn phòng Technical Preview” cho phiên...