Tagged: lenovo

leno-vo-thinkpad -x1-cabon 0

Ultrabook ThinkPad X1 Carbon

Ultrabook ThinkPad Carbon của Lenovo đã thu hút được nhiều nhận xét tích cực. Giống như Ultrabook của Lenovo khác, X1 Carbon được xây dựng với độ bền rất cao. 4 votes