Tagged: laptopmart

Notification_Center.0 0

Đánh giá Mac OS X 10.10 Yosemite

Trong gần hai thập kỷ, việc phát hành một hệ điều hành máy tính mới là một sự kiện. Nâng cấp tiền chi phí,  bạn phải đi đến cửa hàng để có được đĩa...

microsoft 0

Microsoft mở cửa hàng Fifth Avenue

Các công ty phần mềm xác nhận rằng sẽ được thiết lập cửa hàng tại 677 Fifth Ave vì tiếp tục mở rộng sự hiện diện bán lẻ của mình và kiểm soát nhiều...

Acer-E5-551-8 0

Đánh giá Acer Aspire E5-551

Mùa tựu trường đã đến vì các phiên bản máy tính xách tay mới nhất để tìm thấy một máy tính  mạnh và  linh hoạt để thực hiện các công việc mới. Acer Aspire E...

lenovo_n20p_chromebook_3qtr-100409742-large 0

Đánh giá Lenovo Chromebook N20p

Lenovo N20p Chromebook  muốn  trở thành một Chromebook thực sự đột phá,  thiết kế linh hoạt của N20p Chromebook vẫn đặt nó cũng đi trước của tất cả các Chromebooks nhỏ khác. 5 votes

ASUS-C300-600x337 0

Đánh giá Asus Chromebook C300

ASUS có cách tiếp cận khác thường để định giá. Trong tiếp thị, chiến thuật điển hình là sử dụng các tính năng và giá cả để thúc đẩy doanh số bán hàng tăng...

hp-pavilion 0

Đánh giá HP Pavilion 17z Notebook

Đánh giá mô hình  là Pavilion 17-f050ng, trong khi mô hình tương đương của Mỹ là 17z Pavilion.  Một số người tại AMD có thể có những kỷ niệm của những năm 90, khi...