Tagged: laptop chromebook

lenovo-n20p-chromebook-1 0

Đánh giá Lenovo N20p Chromebook

Lenovo N20p Chromebook có màn hình hiển thị kích thước 11,6 inch, với 1.366 x 768 độ phân giải cơ bản, đó là mệnh cho các khóa học cho mức giá này.  Chromebooks có...

chromebooks-5 0

Đánh giá Chromebook 2014

Chào mừng bạn đến kỷ nguyên của trình duyệt, gần như tất cả máy tính để bàn đi qua Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Safari. Tất cả mọi thứ là trên trang web, và...