Tagged: EliteBook Folio 1020

Elitebook_Folio_9470m 0

HP chế nhạo Apple MacBook Air với EliteBook Folio 1020

HP cho thấy việc bổ sung mới nhất  EliteBook Folio 1020 được gọi là máy tính xách tay mỏng nhất và nhẹ nhất kinh doanh của công ty. HP cho biết họ đã thiết...