Tagged: core i7

intel-2 0

Intel Core i5 vs Core i7: Bạn cần chip nào?

Vi xử lý Core i5 và i7 của Intel nhanh hơn, nhiều năng lượng hiệu quả, và được trang bị tốt hơn cho máy tính hiện đại hơn so với bất kỳ bộ xử...