Tagged: Asus T100TA

asus 0

Đánh giá Asus Transformer Book T200TA-C1-BL

Giống như Asus T100TA, Choice nhập cảnh cấp máy tính bảng có thể tháo rời-hybrid, tất cả các bạn cần phải bật tắt màn hình là để đẩy một nút duy nhất ở trung...