Tagged: acer

hp-chromebook 0

HP Chromebook 14 màn hình cảm ứng Full HD

Laptop Chrome OS mới nhất của HP là một trong số ít các Chromebook để có màn hình Full HD,  một trong số ít những tính năng màn hình cảm ứng ,  mà làm...