Category: Msi

GT72-02 0

Đánh giá MSI GT72 2QE Dominator Pro

Sau khi mở rộng tầm với của kiến trúc Maxwell của máy tính để bàn cao cấp với sự ra mắt của GTX 980 và GTX 970, công ty đã nhanh chóng được theo...