Category: Dell

Rollins như Giám đốc điều hành và thất vọng 0

Rollins như Giám đốc điều hành và thất vọng

Tuy nhiên vào năm 2005, trong khi thu nhập và bán hàng tiếp tục tăng, tăng trưởng doanh thu chậm lại đáng kể, và cổ phiếu công ty bị mất 25% giá trị trong...

Lịch sử của dell 0

Lịch sử của dell

Dell dấu vết nguồn gốc của nó đến năm 1984, khi Michael Dell [13] tạo ra máy tính của Công ty TNHH [14] trong khi một sinh viên của Đại học Texas ở Austin....