Category: Bài Viết

intel-shares 0

Cổ phiếu Intel có thể lên 30%

Cổ phiếu của hãng sản xuất bộ vi xử lý Intel Corp <intc.o> có thể tăng hơn 30 phần trăm đến $ 48 trong hai năm tiếp theo, Barron báo cáo trong ngày 24...

lenovo-yoga-3 0

Lenovo Yoga 3 Pro mỏng sức chịu kém

Lenovo Yoga 3 Pro là một trong những máy tính xách tay rất được mong đợi nhất trong năm.Hai mui Yoga đầu tiên giành được đánh giá xuất sắc từ các nhà phê bình...