59% Người Mỹ sử dụng Internet với băng thông 100Mbps

Theo một báo cáo của Bộ Thương mại công bố gần đây, 59% dân số Hoa Kỳ có thể có được quyền truy cập vào một kết nối băng thông rộng nhanh hơn tốc độ 100Mbps hay, nhưng chỉ có 8 phần trăm có thể lựa chọn hai hoặc nhiều hơn các ISP, trong khi một ít ỏi 1 phần trăm có thể chọn một trong ba hoặc hơn đối với những loại tốc độ. Báo cáo này dựa trên số liệu từ Cục điều tra dân số và viễn thông quốc gia và Cơ quan Thông tin.
Báo cáo lưu ý rằng 86 phần trăm người Mỹ có thể được tiếp cận với ít nhất là kết nối Internet 25Mbps, với 37 phần trăm có các tùy chọn để lựa chọn hai hoặc nhiều hơn các nhà cung cấp dịch vụ và 9 phần trăm từ ba hoặc nhiều hơn. Tương tự như vậy, đối với 10 Mbps Internet, các con số đứng ở mức 94, 70, và 28 phần trăm, tương ứng. Đó là giá trị đề cập FCC hiện định nghĩa “băng thông rộng” là 4Mbps hạ lưu và upload 1Mbps, và cơ quan này đang trong quá trình nâng cấp mà đến 10Mbps cho tải và 1Mbps cho upload.

internet
Như đối với tầng gigabit, các dịch vụ có sẵn chỉ có 3 phần trăm dân số Hoa Kỳ, với không có các tùy chọn để lựa chọn nhiều ISP. Có thể một số con số này hơi bị sai như báo cáo được sử dụng dữ liệu cũ năm (tháng 12 năm 2013). Tính đến hôm nay, người dân may mắn sống trong khu vực như Austin có tùy chọn để lựa chọn từ các công ty như AT & T và Google cho một kết nối gigabit.
Bản báo cáo cũng lưu ý rằng hơn một phần tư của gia đình người Mỹ đã không được thông qua dịch vụ Internet, với nhiều chi phí trích dẫn như là lý do chính của họ.

2 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>