Microsoft không phải quảng cáo Chrome hoặc Firefox trong Windows

Quyết định của Microsoft để bó Internet Explorer với Windows đã dẫn đến một số đau đầu cho các công ty trong những năm qua. Đặc biệt, một phán quyết của EU đã buộc nó để cung cấp một màn hình trình duyệt phiếu cho bản châu Âu của Windows.

Microsoft không còn để quảng cáo bản sao của Chrome, Firefox, và 10 các trình duyệt khác trong Windows. “Các nghĩa vụ áp đặt bởi quyết định đó đã hết hạn, và kết quả là Browser Choice Update sẽ không còn được gửi cho người dùng mới”, Microsoft cho biết trong một bài báo hỗ trợ chi tiết thay đổi.

browserchoicewin

Microsoft bị phạt khoảng $ 732,000,000 năm ngoái sau khi công ty đã phá vỡ thỏa thuận EU năm 2009. Microsoft đổ lỗi cho một “lỗi kỹ thuật” vì không bao gồm các thùng phiếu cho một số người dùng của Windows 7 Service Pack 1, và số tiền phạt lên tới hơn 3 phần trăm lợi nhuận của công ty trong năm 2012.

Phán quyết của Liên minh châu Âu là một phần của một cuộc điều tra bó của Microsoft Internet Explorer trong các bản sao của Windows, một vấn đề trung tâm đó cũng thấy Microsoft phải đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền tương tự của Mỹ trở lại trong năm 2001. với các nghĩa vụ EU qua, trình duyệt của Microsoft hiện đang cạnh tranh với Chrome và Firefox để giành lại thị phần sau khi thống trị web cách đây năm năm.

2 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>