HP cung cấp cho Microsoft Office 365 dịch vụ kinh doanh

HP sẽ bán của Microsoft Office 365 kết hợp với dịch vụ HP như một bó doanh nghiệp duy nhất, HP công bố vào ngày 2 tháng 12 tại hội nghị HP Khám phá của công ty.
Đề nghị mới của HP, được gọi là HP Enterprise Services for Office 365, cung cấp Office 365 khách hàng doanh nghiệp với các dịch vụ HP, hỗ trợ và mở rộng lựa chọn vị trí trung tâm dữ liệu. Các dịch vụ của HP được thiết kế cho Office 365 có sẵn bao gồm quy hoạch front-end / dịch vụ tư vấn; dịch vụ hành chính cho Exchange Online, SharePoint Online và Lync Online; thiết lập của các tổ chức dịch vụ trong trung tâm dữ liệu của Microsoft; trợ giúp với bất kỳ yêu cầu Active Directory dọn dẹp; hỗ trợ liên tục của các dịch vụ trực tuyến khác nhau, bao gồm cả sự cố và quản lý vấn đề; tuân thủ và kiểm toán, dịch vụ; thay đổi các dịch vụ quản lý; năng lực quản lý và dịch vụ báo cáo hiệu suất và nhiều hơn nữa.

Thỏa thuận cũng cho phép Microsoft để lưu trữ một số dịch vụ đám mây của Microsoft trong trung tâm dữ liệu của HP, bắt đầu với Exchange Online. HP được chào bó như cung cấp “doanh nghiệp-lớp IT ở một phần nhỏ của chi phí để chạy nó cho mình.”

“Điều này mang đến cho bạn một giải pháp duy nhất, dựa trên đám mây với end-to-end trách nhiệm từ hai nhà cung cấp lớn nhất trong ngành công nghiệp”, theo HP. Dịch vụ doanh nghiệp phân chia và Microsoft của HP đã công bố một thỏa thuận bốn năm xoay quanh Office 365 trở lại trong năm 2011 để bán các giải pháp công cộng và tư nhân xây dựng xung quanh đám mây Microsoft Office 365 và các đối tác máy chủ trên cơ sở của nó.

Các thỏa thuận công bố hôm nay là “một thỏa thuận mới với Microsoft, trên đầu trang của các mối quan hệ hiện tại,” một phát ngôn viên của HP khẳng định. “Thỏa thuận này cho phép HP để quản lý toàn diện Office 365 và các dịch vụ liên quan cho HP khách hàng doanh nghiệp. Thỏa thuận này cũng cho phép thỏa thuận về HP trung tâm dữ liệu được sử dụng bởi Microsoft Office 365 email hosting.” Các quan chức của HP cho biết công ty có chuyên gia Microsoft đào tạo 48.000-cộng về nhân viên, và đơn vị dịch vụ hiện tại hỗ trợ 1 triệu SharePoint và 850.000 Office Communications Server / Lync ghế. Công ty cũng đang mời chào mà nó quản lý hơn 45 triệu hộp thư, bao gồm cả Microsoft Exchange, Notes, và Zimbra.

2 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>