Microsoft sẽ công bố các tính năng mới của Windows 10 vào tháng Giêng

Microsoft sẽ đưa Windows 10 thông điệp về “tốt hơn nhiều thời gian này, thực sự” thẳng cho người dân trong tháng Giêng. Cuối tháng đó, Microsoft sẽ tổ chức một sự kiện để thể hiện các tính năng định hướng người tiêu dùng trong các phiên bản lớn sắp tới của hệ điều hành Windows của mình.

Microsoft có rất nhiều cưỡi trên Windows 10, mà hiện nay đang trong preview. Windows 8 của gây sốc, mất-nó-hay-đi-nó thay đổi khiến nhiều người sử dụng, tốt, lại Windows 8 (hoặc không nâng cấp từ các phiên bản trước). Windows 10, theo như chúng ta đã thấy trong các phiên bản beta của nó, là pha trộn của Windows 7 và Windows 8 để dễ dàng nâng cấp kinh nghiệm cho người sử dụng.

windows10

Chúng tôi rất vui về những cải tiến chúng tôi đã nhìn thấy cho đến nay trong Windows 10 Technical Preview. Hãy hy vọng sự kiện tháng một bao gồm các chiến thắng trở về (và chậm) của menu Start, cũng như sự đổi mới như Continuum, trong đó cho phép Windows điều chỉnh giao diện của nó tự động cho máy tính bảng hoặc sử dụng bàn phím.

2 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>