New York sử dụng Google Chromebook trong các trường công lập

Sở Giáo dục New York công bố hôm thứ hai rằng nó đã được phê duyệt Chromebook của Google để sử dụng trong lớp học công cộng của thành phố – mà đại diện cho khoảng 1 triệu sinh viên và 1.800 trường học.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng cho phép sử dụng Google Apps for Education, và đặt cùng một hướng dẫn để thực hiện Chromebook và Google tiện ích vào lớp học.Google Chromebook đã chào hàng như một công cụ giáo dục hữu ích trong quá khứ, và thực tế, nhiều nhà giáo dục đã đưa cho họ. Trường mua 1 triệu đơn vị trong quý thứ hai của năm 2014.

Như Google Drive, một phần mềm dựa trên đám mây có thể tiết kiệm trường tiền họ nếu không sẽ phải chi tiêu cho phần mềm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng Chromebook được nhìn thấy tăng phổ biến (đánh bại MacBook của Apple) vì sử dụng của họ trong lĩnh vực giáo dục.

Samsung-Chromebook-Thumb-4

“Chúng tôi thấy rằng nhiều trường học muốn sử dụng Chromebook, và trong đánh giá của chúng tôi, tìm thấy chúng là một, tùy chọn quản lý giá cả phải chăng cho việc học tập,” đã viết Giám đốc thông tin của NYC DOE, Hal Friedlander, trong một bài đăng blog của Google.

Bộ Năng lượng Mỹ đã làm việc với các nhà sản xuất của Google để đảm bảo rằng Chromebook gặp tất cả các thông số kỹ thuật cần thiết cho sinh viên New York. Đó là một động thái để cung cấp cho các trường học nhiều lựa chọn hơn, cả về giá cả và chức năng, Friedlander đã viết.

2 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>