HP, Lenovo, Acer, Dell và Asus phí đầu trong quý 3 tăng trưởng doanh số bán hàng máy tính

Doanh số bán hàng máy tính ở châu Âu đã tăng hơn 10% so với năm trước, nhà phân tích của IDC đã tuyên bố, sau một vài biến động của năm giảm mạnh.  Gọi đó là “sự trở lại rõ ràng đối với tăng trưởng trong hai quý liên tiếp sau khi một khó khăn năm 2013″, IDC cho biết lượng PC đạt 23,7 triệu đơn vị trong quý thứ ba (Q3) 2014 tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), 10,4 phần trăm tăng so với năm trước.
IDC cho biết động lực chính đằng sau sự tăng trưởng là “thị trường phát triển của Tây Âu.”  Trong thời gian nhu cầu tiêu dùng quý rất nhiều đóng góp vào sự gia tăng tổng thể trong các lô hàng máy tính xách tay, trong đó mức tăng trưởng là 13,5 phần trăm, được hỗ trợ bởi hàng back-to-trường học và chuẩn bị cho mùa Giáng sinh cũng như các dịch vụ giá hấp dẫn của máy tính xách tay với Windows 8.1+ Bing “, IDC cho biết trong báo cáo của mình.  Trong cùng thời gian, các lô hàng máy tính để bàn chỉ tăng hơn năm phần trăm, và ở Tây Âu, IDC cho biết xu hướng thị trường cũng tương tự như quý trước, với lượng xuất xưởng tăng 23 phần trăm.  “Sự gia tăng trong tổng số hàng EMEA khẳng định sự phục hồi trên thị trường và gia hạn mạnh mẽ ở phía người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhưng điều này vẫn không hồi phục khi khối lượng vẫn thấp hơn so với vận chuyển trong những năm trước mạnh mẽ”, IDC cho biết trong báo cáo của mình.

chromebooks-5
Phí được dẫn dắt bởi nhà cung cấp máy tính HP, người đã đăng một tốc độ tăng trưởng 16,8 phần trăm, đạt hơn 1 phần trăm cổ phiếu.
“Danh mục đầu tư sản phẩm mới [HP], trong đó có cung cấp sản phẩm mạnh mẽ cho người tiêu dùng, đã và đang đóng góp đáng kể vào việc thực hiện ở Tây Âu”, IDC cho biết.  Ở vị trí thứ hai là Lenovo, với mức tăng 4,5 phần trăm, thành công IDC cho biết là do lợi nhuận lớn trong không gian của người tiêu dùng và các đối tác kênh với SMB.
Ở vị trí thứ ba là Acer, trong đó mức tăng trưởng 37 phần trăm do “dòng sản phẩm mạnh mẽ cho kỳ nghỉ lễ tăng lô hàng trong quý này”.
Dell đứng ở vị trí thứ tư, tiếp theo là Asus, người thực hiện chỉ trên mức trung bình của thị trường. Bên ngoài năm nhà cung cấp hàng đầu, Apple được xếp hạng thứ sáu, trong khi Toshiba, người tái tập trung vào phân khúc thị trường nhất định, đăng một số hạn chế tăng trưởng.
Fujitsu xếp hạng thứ tám sau khi một quý khó khăn, IDC cho biết, trong khi MSI đã ở vị trí thứ chín, và Wortmann mất mười.
“Sự hồi phục rõ ràng và mới quan tâm của người tiêu dùng trong các máy tính xách tay là đáng khích lệ”, giám đốc nghiên cứu của IDC, Chrystelle Labesque nói.
“Ngay cả khi sự khác biệt giữa Tây Âu và Trung và Đông Âu, Trung Đông và châu Phi (UBDT) vẫn tồn tại vì lý do chính trị và kinh tế rõ ràng, có một số trình điều khiển thông thường, đặc biệt là về phía người tiêu dùng.  “Lượng hàng tồn kho xuất hiện tổng thể cao hơn trong chuỗi cung ứng nhưng, phù hợp với yêu cầu cao hơn sau một thời gian tốt back-to-trường học, nhà bán lẻ và nhà bán lẻ điện tử tự tin hơn về việc kinh doanh trong mùa lễ. Ở Tây Âu gia hạn trong doanh nghiệp cũng tiếp tục hỗ trợ thị trường.

2 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>