HP thu hồi 6.000.000 dây điện máy tính xách tay , nguy cơ cháy

Hewlett-Packard đã thu hồi hơn 6.000.000 dây điện máy tính xách tay có khả năng gây cháy, đốt cháy nguy hiểm.

HP thu hồi LS-15 dây điện AC sử dụng với máy tính xách tay HP và Compaq thương hiệu. Công ty đang thu hồi khoảng 5,6 triệu dây điện ở Mỹ và 446.000 đơn vị ở Canada.

Dây rút ra khỏi một đầu của AC adapter. Nó đi kèm với máy tính xách tay và các phụ kiện được bán từ tháng 9 năm 2010 đến tháng Sáu năm 2012, HP cho biết trên trang web thu hồi dây nguồn ra.

Đã có 29 báo cáo của các dây điện quá nóng và tan chảy, dẫn đến khiếu nại cho bỏng nhẹ và thiệt hại tài sản, HP và Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Khách hàng có đủ điều kiện cho một sự thay thế miễn phí. Dây điện màu đen và có thể được xác định bởi thẻ LS-15, mà là trên các bộ chuyển đổi AC.

Khách hàng có thể gọi 1-877- 219-6676, hoặc vào trang web của HP để thay thế

4 votes

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>