LaptopMart

gtx-980 0

So sánh 5 thế hệ GeForce Graphics

AMD Radeon HD 5870 đến tháng 9 năm 2009, trong khi Nvidia GeForce GTX 480 vận chuyển sáu tháng sau đó – một sự chậm trễ tầm thường xem xét là có quá ít...

elitebook-820g- 0

Đánh giá HP EliteBook 820 G2

HP EliteBook 820 đã được giới thiệu vào cuối năm ngoái, nó trông như thiết bị là do cho một bản cập nhật hoặc nâng cấp các loại. Ngay bây giờ, chúng ta biết...

microsoft-apple 0

Microsoft Windows 10 và Apple OS X Yosemite

Microsoft Corporation sẽ ra mắt hệ điều hành mới nhất vào năm 2015. Đây là phiên bản mới nhất của phần mềm hàng đầu của công ty, Windows 8 thường mắc nhiều lỗi. Như...